Att nätvandra innebär att vuxna stöttar och är närvarande på internet. Barn och ungdomar har i stort sett bara andra ungdomar att ventilera sina problem med när de befinner sig på internet. I vissa situationer online är det bra för ungdomar att ha någon att vända sig till och prata om sina problem med en vuxen som inte är sina egna föräldrar. Begreppet nätvandring myntades på fryshuset i Stockholm som var de första som nätvandrade i Sverige. Vill du läsa mer om nätvandring kan du ladda ned metodboken ”Nätvandra!” på fryshusets hemsida.

Nätvandrarna Göteborg

Inom kort kommer det startas en ny nätvandringsförening i Göteborg där uppstartsträffen kommer att ske med en lunch på restaurang Leonardo i Göteborg. Vi återkommer med datum och tid, håll dig uppdaterad genom att besöka denna sida. Eventuellt kommer vi att använda oss utav videokonferenser för att hålla kontakten mellan oss nätvandrare, vi har tittat på ett system från Mentortele.se men inga beslut är tagna om detta. Planen är att diskutera frågor om kommunikationen på uppstartsträffen, så kika gärna in dem och andra alternativ så pratar vi om det då.

Anmäla inlägg

Har du eller någon du känner blivit utsatt för något på nätet som till exempel att någon varit elak i en chatt eller att någon har lagt upp en bild på dig som du inte vill? Om du vill anmäla något du sett eller blivit utsatt för i sociala medier har vi samlat några länkar från de största sociala medierna om hur du ska gå till väga.

Facebook

Youtube

Instagram

Snapchat

Twitter